Õpilasetlejate riigikonkurss

EESTI ÕPILASETLEJATE XXIX RIIGIKONKURSI JUHEND
Tulenevalt huvist luule ja selle interpreteerimise vastu on 28 õppeaastat korraldatud Eesti õpilasetlejate riigikonkurssi.

EESMÄRK
Suurendada õpilaste huvi luule ja proosapalade lugemise ja esitamise vastu. Anda võimalus sõnaliseks eneseväljenduseks. Teha kokkuvõtteid ja analüüsida õpilasetlejate luule ning proosatekstide interpreteerimist. Vahetada infot koolitusvõimalustest.

AEG JA KOHT
Õpilasetlejate riigikonkurss toimub 7. veebruaril 2020. aastal algusega kell 11.00 Tartus Dorpati konverentsikeskuses (Turu 2).

KORRALDAJAD
Eesti Harrastusteatrite Liit
Tartu linna ja maakonna emakeeleõpetajate aineühendus
Tartu Hansa Kool

OSAVÕTJAD
Põhikoolide, gümnaasiumite ja põhiharidusel baseeruvate ametikoolide õpilased.
Konkurss toimub kolmes vanuseastmes:
4.–6. klasside õpilasetlejad
7.–9. klasside õpilasetlejad
10.–12. klasside õpilasetlejad

KORRALDUS JA TINGIMUSED
Iga õpilasetlejate konkursil osaleja esitab ühe luuletuse ja ühe proosapala. Esitada võib nii Eesti kui ka välisautorite loomingut.
4.–6. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 5 minutit.
7.–9. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 7 minutit.
10.–12. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 10 minutit.
Igast maakonnast oodatakse igas vanuseastmes üht õpilasetlejat ning Tallinnast ja Tartust oodatakse igas vanuseastmes kuni kolme õpilasetlejat (erandite suhtes tuleb kokku leppida konkursi korraldajaga). Soovitav tulla koos juhendajaga.

HINDAMINE
Konkursil esinejaid hindab žürii. Iga vanuserühma paremaid etlejaid tunnustatakse järgnevalt: grand prix, kolm laureaaditiitlit ja žürii äranägemisel eripreemiad. Žürii jätab endale õiguse autasustamisel preemiaid ümber jaotada. Välja antakse ka publikupreemia. Žürii moodustab Eesti Harrastusteatrite Liit koostöös korraldajaga. Pärast konkursi lõppu toimub juhendajate arutelu žüriiga.

REGISTREERIMINE
Osalemiseks registreeruda hiljemalt 1. veebruariks 2020. a. Registreerimisel palume täita ankeet, mis asub aadressil http://bit.ly/2m6v0DA.

Konkursi info: Lea Sokman, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Korraldustoimkond tagab osalejate toitlustuse (üks söögikord ja 2 kohvipausi), kehtestades selleks osalustasu 16 eurot inimese kohta. Osalemistasu palume üle kanda hiljemalt 5. veebruariks 2020. a Eesti Harrastusteatrite Liidu arvele EE332200001120045504 Swedbank; selgitus - etlejate riigikonkurss, osavõtja nimi.
Kes soovib arvet, saatke e-kiri This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sisuga: kellele arve, e-posti aadress, kuhu saata; mille eest, mitu inimest ja summa kokku.
Kõik korralduse ja konkursiprogrammiga (eritingimused, esinemisaeg jne) seotud probleemid lahendatakse osalejate ja korraldajate vahelisel kokkuleppel.

Konkursi lõppvooru lõplik ajakava saadetakse kõigile osalejaile 5. veebruaril 2020.
Konkursi algusaeg 7. veebruaril kell 11.00, lõpetamine samal õhtul.

FINANTSEERIMINE
Korralduskuludest ei maksta etlejate ega juhendajate transpordikulusid festivalipaika ja tagasi.
Festivali korralduskuludest kaetakse žüriiliikmete transpordi- ja ülalpidamiskulud, töötasud ning muud festivali korraldamisega seotud kulud.

KONKURSI AJALOOST
1991.
aasta sügisel taastas Virko Annus Mustpeade majas varasema etelejate konkursi traditsiooni, mis oli 80. aastate teiseks pooleks soiku vajunud. Viimane konkurss Mustpeade majas toimus 1999. aasta sügisel.
1992.aasta 13. novembriks oli selge, et Mustpeade maja vanema vanuseastme etlejate konkurssi ei korralda. Saare maakonna emakeeleõpetajad Rita Ilves ja Merle Rekaya võtsid vastu julge otsuse konkurssi mitte ära jätta, vaid korraldada Kuressaares, aga nüüd juba novembri asemel veebruaris. 2002. aastast osalesid vabariiklikul konkursil ka 5.–9. klassi õpilased. 2003. aastal lisandusid 4. klassi õpilased ja konkurssi hakati hindma kolmes vanuseastmes 4.–6., 7.–9. ja 10.–12. klass. 
1991–1999 novembris Mustpeade majas
2001 Kuressaare linnateater, Saaremaa
2002 Kuressaare linnateater, Saaremaa
2003 Kuressaare linnateater, Saaremaa
2004 Viljandi
2005 Tallinn
2006 Tori, Pärnumaa
2007 Mooste, Põlvamaa
2008 Kuressaare linnateater, Saaremaa
2009 Türi, Järvamaa
2010 Kuressaare linnateater, Saaremaa
2011 Jõhvi, Ida-Virumaa
2012 Puurmani, Jõgevamaa
2013 Kostivere, Harjumaa
2014 Kuressaare linnateater, Saaremaa
2015 Tartu
2016 Koeru, Järvamaa
2017 Kuressaare linnateater, Saaremaa
2018 Põlva, Põlvamaa
2019 Tallinn