EESTI ÕPILASETLEJATE XXVII RIIGIKONKURSI JUHEND

Tulenevalt huvist luule ja selle interpreteerimise vastu on 26 aastat korraldatud Eesti õpilasetlejate riigikonkurssi.

EESMÄRK Suurendada õpilaste huvi luule ja proosapalade lugemise ja esitamise vastu. Anda võimalus sõnaliseks eneseväljenduseks.
Teha kokkuvõtteid ja analüüsida õpilasetlejate luule- ning proosatekstide interpreteerimist. Vahetada infot koolitusvõimalustest.

AEG JA KOHT Õpilasetlejate riigikonkurss toimub 9. veebruaril 2018. aastal Põlvas. Konkurss algab kell 11.00 Põlva Gümnaasiumis (Piiri 1, Põlva ).

KORRALDAJAD Põlva Kool ja Põlva Gümnaasium koostöös Eesti Harrastusteatrite Liiduga

OSAVÕTJAD Põhikoolide, gümnaasiumite ja põhiharidusel baseeruvate ametikoolide õpilased.
Konkurss toimub kolmes vanuseastmes: 1. 4.– 6. klasside õpilasetlejad 2. 7.– 9. klasside õpilasetlejad 3. 10.–12. klasside õpilasetlejad

KORRALDUS JA TINGIMUSED Iga konkursil osaleja esitab peast ühe luuletuse ja ühe proosapala kas Eesti või välisautorite loomingust.
4.– 6. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 5 minutit.
7.– 9. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 7 minutit.
10.–12. klassi õpilaste kahe pala esituse aeg kokku võib olla kuni 10 minutit.
Igast maakonnast oodatakse igast vanuseastmest üht õpilasetlejat ning Tallinnast ja Tartust kuni kolme õpilasetlejat vanuseastme kohta (erandite suhtes tuleb kokku leppida konkursi korraldajaga).
Soovitav on tulla koos juhendajaga.

HINDAMINE Konkursil esinejaid hindab žürii, kelle kutsub kokku Eesti Harrastusteatrite Liit.
Vanuserühmade paremaid etlejaid autasustatakse grand prix´i, kolme laureaaditiitli ja žürii äranägemisel eripreemiatega. Žürii jätab endale õiguse preemiaid ümber jaotada.
Eripreemia paneb välja Põlva Vallavalitsus. Välja antakse ka publikupreemia. Konkursi lõppedes toimub juhendajate arutelu žüriiga.

REGISTREERIMINE Osalemiseks registreeruda hiljemalt 1. veebruariks 2018. a. Registreerumisel palume täita veebipõhine ankeet, mille leiate aadressilt: https://goo.gl/K5H1Aq .
Konkursi info: Anne Ojaste, Põlva Kool, Kesk 25, Põlva 63306; e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , telefon 799 9208, 517 9797.
Korraldustoimkond tagab osalejate toitlustuse (üks söögikord ja kaks kohvipausi), kehtestades selleks osalustasu 10 eurot inimese kohta.
Osalemistasu palume üle kanda hiljemalt 9. veebruariks 2018. a Eesti Harrastusteatrite Liidu arvele EE332200001120045504 Swedbank märgusõna – vabariiklik etlejate konkurss, osavõtja nimi.
Kes soovib arvet, saatke e-kiri aadressil This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., milles tuleb märkida arve maksja ja saaja, inimeste arv, kogusumma ja aadress, kuhu arve saata.
Kõik korralduse ja konkursiprogrammiga (eritingimused, esinemisaeg jne.) seotud probleemid lahendatakse osalejate ja korraldajate vahelisel kokkuleppel.
Konkursi lõplik ajakava saadetakse kõigile osalejaile pärast registreerimist. Konkursi algusaeg 9. veebruaril kell 11.00, lõpetamine samal õhtul.

FINANTSEERIMINE Korralduskuludest ei maksta etlejate, juhendajate jne transpordikulusid konkursipaika ja tagasi.
Konkursi korralduskuludest kaetakse žüriiliikmete transpordi- ja ülalpidamiskulud, töötasud ning muud konkursi korraldamisega seotud kulud.

KONKURSI AJALOOST 1991. aasta sügisel taastas Virko Annus Mustpeade majas varasema etlejate konkursi traditsiooni, mis oli 1980. teiseks pooleks soiku vajunud.
Viimane konkurss Mustpeade majas toimus 1999. aasta sügisel. 2000. aasta 13. novembriks oli selge, et Mustpeade maja vanema vanuseastme etlejate konkurssi ei korralda.
Saare maakonna emakeeleõpetajad Rita Ilves ja Merle Rekaya võtsid vastu julge otsuse konkurssi mitte ära jätta, vaid korraldada Kuressaares, aga nüüd juba novembri asemel veebruaris.
2002. aastast osalesid vabariiklikul konkursi ka 5.–9. klassi õpilased.
2003. aastal lisandusid 4. klassi õpilased ja konkurssi hakati hindama kolmes vanuseastmes 4.–6., 7.–9. ja 10.–12. klass.
1991–1999 novembris Mustpeade majas
2001 Kuressaare linnateater, Saaremaa
2002 Kuressaare linnateater, Saaremaa
2003 Kuressaare linnateater, Saaremaa
2004 Viljandi
2005 Tallinn
2006 Tori, Pärnumaa
2007 Mooste, Põlvamaa
2008 Kuressaare linnateater, Saaremaa
2009 Türi, Järvamaa
2010 Kuressaare linnateater, Saaremaa
2011 Jõhvi, Ida-Virumaa
2012 Puurmani, Jõgevamaa
2013 Kostivere, Harjumaa
2014 Kuressaare linnateater, Saaremaa
2015 Tartu
2016 Koeru, Järvamaa
2017 Kuressaare linnateater, Saaremaa