Print

Õpilasetlejate riigikonkurss 2016.

12.veebruaril toimub õpilasetlejate riigikonkurss Koerus, Järvamaal.
Konkurss algab kell 11 Aruküla mõisas (Koeru alevik, Paide tee 18).

Konkursist võtab osa 41 etlejat üle Eesti, esindatud on Hiiumaa,
Saaremaa, Harjumaa, Jõgevamaa, Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa,
Järvamaa, Tartumaa ja Tartu ning Tallinn.
Õpilasetlejaid hindab žürii koosseisus Lee Trei (Eesti Nukuteater),
Andres Ots (EMTA Lavakunstikooli kõneõppejõud) ja Maret Oomer (Eesti
Harrastusteatrite Liit).

"Võib isegi öelda, et sõna pole kunagi olnud kaunim kui siis, kui ta
inimese sisemuses läheb mõtte juurest südame juurde ja sealt tagasi
mõtte juurde."
Victor Hugo

On alanud kooliteatrite ja  üksikute õpilasesinejate  kevadine
kokkuvõtete tegemise aeg. Esimesena asuvad oma aastaga omandatud uute
kogemuste ja oskuste tutvustamisele õpilasetlejad. Iga õpilase isiklik
väljendusoskus on eluks vajalik ja sellepärast on selle konkursi vastu
huvi suurenenud aasta aastalt.

 Eesti Harrastusteatrite Liit on  pidanud vajalikuks, oma valdkonna
tutvustamise kõrval ka anda õpilastele uusi teadmisi kogu Eestimaast,
sellepärast toimuvadki erinevad õpilaste teatrisündmused  igal aastal
erinevates Eestimaa paikades. Sel aastal toimubki konkurss Koerus
Järvamaal. Iga osavõtja esitab konkursil vabalt valitud autori
luuletuse ja proosakatkendi. Esitatakse ka omaloomingut.

Korraldajad: Eesti Harrastusteatrite Liit, Koeru Keskkool ja Koeru Kultuurimaja.
Toetajad: Eesti Kultuurkapital, TEA Kirjastus.